Dental Tribune Austria

CE Magazines - Implants Czech Republic

Latest Issue

implants Czech Republic No. 1, 2020


In this issue: Editorial / Obsah / Náhrada zubu v jediné návštěvě: technika One-Tooth One-Time / Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia / Digitální workfl ow v implantologii / Využití současných technologií a digitálních implantologicko-protetických řešení v okamžité jednodobé implantaci / Oseodenzifi kace usnadňuje rozšíření alveolárního hřebene spolu s lepší stabilitou implantátů v horní čelisti: kazuistika s dvouletým sledováním / Společné využití titanových a zirkonových implantátů / Rehabilitace unilaterální maxilární bezzubosti / Horizontální augmentace za použití granulátu - Rozhovor s Prof. Istvanem Urbanem / Sausage technika a získání hloubky vestibula: Rozsáhlá augmentace kosti – regenerace měkkých tkání / Retence získává nový význam Acuris™ – konometrický koncept, uspořit čas nikdy nebylo jednodušší /

Open PDF E-paper

All Implants Czech Republic


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International